Regulamin

REGULAMIN MARTIKO BEAUTY&SPA

Drodzy Klienci wykonywane przez nas profesjonalne usługi są najwyższej jakości i z zachowaniem najwyższych standardów. Zapewniamy wysoko wykwalifikowany i przeszkolony personel. Korzystamy z urządzeń i produktów najwyższej jakości, certyfikowanych medycznym certyfikatem bezpieczeństwa. Wyposażenie, wystrój oraz rodzaje urządzeń oraz oferowanych usług, są celowe i spełniają wymagania sanitarno-epidemiologiczne oraz sanitarnoporządkowe. UWAGA: zapisując się do nas na wizytę, akceptujesz warunki Regulaminu. Regulamin dostępny jest przy zapisie przez aplikacje booksy, w salonie oraz na stronie internetowej www.martiko.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin dotyczy salonu odnowy biologicznej Martiko Beauty&Spa prowadzący działalność usługową na ulicy Grójeckiej 3/5, 05-640 Mogielnica, woj. mazowieckie.
2. Godziny pracy salonu Martiko Beauty&Spa:
• poniedziałek – zamknięte
• wtorek – 11:00 – 19:00
• środa – 9:00 – 19:00
• czwartek – 9:00 – 17:00
• piątek – 9:00 – 19:00
• sobota – 9:00 – 15:00.
3. Terminy w niedziele oraz święta ustalane są indywidualnie z Klientem.
4. Salon Martiko Beauty&Spa jest zamknięty w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy. Istnieje możliwość rezerwacji terminu w tych dniach. Usługa dodatkowo płatna +50 zł/os.
5. Salon Martiko Beauty&Spa oferuje kompleksowe usługi:
• kosmetyka pielęgnacyjna twarzy i ciała,
• kosmetologia estetyczna twarzy i ciała,
• manualne terapie twarzy,
• laseroterapia,
• manicure i pedicure,
• pielęgnację brwi i rzęs,
• makijaż okolicznościowy.
6. W salonie Klienci mają możliwość zakupu bonów zaproszeniowych.
7. Oferta salonu dostępna jest na stronie www.martiko.pl oraz w aplikacji booksy.

§ 2 REZERWACJE

1. Rezerwacja na wizytę może być dokonana:
• online przez aplikację https://booksy.com/pl-pl/105908_martiko-beauty-spa_salonkosmetyczny_4394_mogielnica#ba_s=sr_1
• lub telefonicznie pod numerem 608 720 290.
2. W przypadku, jeśli klient nie stawi się na umówioną wizytę i, nie odwoła jej. W takim przypadku skorzystanie z kolejnych usług Salonu będzie możliwe tylko po opłaceniu zadatku w wysokości 50% wartości wizyty. Rezerwację należy opłacić w formie bezzwrotnego zadatku na konto bankowe lub osobiście w Salonie, kwota odliczona jest od całości wykonanej usługi.
3. Klienci proszeni są o punktualne przybycie na umówioną usługę.
4. W przypadku spóźnienia Klienta Salon Martiko Beauty&Spa zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji.
5. W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika Salonu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
6. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika Salonu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najkrótszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu co najmniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie, wolny termin na zabieg.
7. Klient ma prawo odwołać lub przełożyć wizytę 24h przed umówioną wizytą, w przeciwnym wypadku zadatek jest bezzwrotny.
8. W przypadku, kiedy Klient umawia się na trzecią wizytę z rzędu i ją odwołuje (w dniu wizyty), kolejna wizyta może być umówiona tylko za opłatą 50% zadatku wartości umówionej wizyty.

§ 3 CENNIK I PŁATNOŚCI

1. Ceny usług w Salonie Martiko Beauty&Spa podane są w cenniku dostępnym w salonie, na stronie www.martiko.pl, jak również w aplikacji booksy.
2. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i Salon Martiko Beauty&Spa zastrzega sobie prawo do ich zmiany.
3. Promocje i rabaty oferowane Klientom Salonu Martiko Beauty&Spa nie łączą się. Za usługi świadczone w salonie, Klienci mogą dokonywać płatności gotówką lub kartą płatniczą.
4. Zadatek na poczet wizyty jest zwrotny, jeśli wizyta zostanie odwołana lub przełożona na 24h przed umówioną wizytą.

§ 4 ZABIEGI W SALONIE

1. Do zabiegów w Salonie Martiko Beauty&Spa, wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: pilniki, rękawiczki, ręczniki, waciki, gaziki, serwety, podkłady.
2. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej B. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
3. Odpady medyczne zabierane są przez firmę utylizującą takie odpady, a do dnia odbioru przechowywane są w lodówce.
4. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.
5. Każdy Klient, który ma mieć wykonany zabieg kosmetyczny musi zostać zaznajomiony z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu.
6. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego.
7. Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
8. W razie wątpliwości, co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu – pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.
9. W salonie używa się preparatów do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

§ 5 BONY ZAPROSZENIOWE

1. Zaproszenie dostępne są w salonie.
2. Ważność zaproszenia to 3 miesiące od daty zakupu.
3. Salon Martiko Beauty&Spa zobowiązuje się do wysłania wiadomości przypominającej do obdarowanej osoby o kończącej się ważności bonu zaproszeniowego, na 2 miesiące przed jego zakończeniem.
4. W sytuacji, kiedy dana osoba nie może wykorzystać zaproszenia, może podarować go innej. Należy zadzwonić i poinformować nas o zmianie.
5. Zabieg wymieniony w zaproszeniu może być zastąpiony innym (o podobnej wartości) jeśli z jakiś względów nie odpowiada obdarowanej osobie.
6. Zaproszenia nie można wymienić na kosmetyki ani nie ma zwrotu gotówki za wykupione zaproszenie.
7. Jeśli zaproszenie nie zostanie wykorzystane w terminie – nie będzie można go już zrealizować. Środki pieniężne o wartości danego zaproszenia zostaną przeznaczone na rozwój naszego Zespołu – na szkolenia pracowników Salonu Martiko Beauty&Spa.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZECZY KLIENTA

1. Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w Salonie Martiko Beauty&Spa.
2. Pracownicy salonu nie odpowiadają za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione przez Klienta.

§ 7 ODMOWA WYKONANIA ZABIEGU

1. Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu w sytuacjach:
a. gdy występują przeciwskazania do wykonania zabiegu, omówione we wcześniejszych punktach regulaminu,
b. gdy przewidywany czas zakończenia zabiegu wykracza poza wskazane terminy otwarcia salonu,
c. gdy Klient zachowuje się w sposób uznawany powszechnie za niekulturalny lub wulgarny zarówno w stosunku do pracowników, jak i obecnych w salonie innych Klientów,
2. Klient jest przeziębiony, chory lub ma opryszczkę (w przypadku makijażu okolicznościowego, zabiegów pielęgnacyjnych na twarz, drobnych zabiegów upiększających na twarz).

§ 8 REKLAMACJE

1. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia można kierować osobiście w salonie lub telefonicznie
2. Reklamacje można składać do 5dni roboczych od wykonanej usługi.
3. Gdy pracownik Martiko Beauty&Spa uzna, że uszkodzenia spowodowane są złym wykonaniem usługi i błąd leży po jego stronie, wówczas ustala najszybszy możliwy termin bezpłatnej poprawki usługi.
4. Jeśli Klient nie ma możliwość pokazania się w ww. terminie, reklamacja może być uznana na podstawie przesłanych zdjęć.

§ 9 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika strony jest Martiko Beauty&Spa Marta Kosiacka, NIP 797 187 99 32 REGON 142607261 e-mail: salon@martiko.pl, przechowywane są w portalu rezerwacyjnym Versum Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Cieszyńskiej 90, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000581756, posługującą się numerem NIP: 9372676744, REGON: 362795750
2. Rezerwacja terminu w Martiko Beauty&Spa online czy telefonicznie to jednocześnie dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych na adres e-mail oraz numer telefonu podany powyżej w formularzu kontaktowym.
3. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Klient przyjmuje do wiadomości, że w dowolnym momencie może wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: salon@martiko.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych.
• Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
• Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.
• Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
• Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
• Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
• Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
2. Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu i do cennika usług. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie Salonu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i Salonu Martiko Beauty&Spa.
3. Salon Martiko Beauty&Spa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.