Konsultacja dietetyczna

Konsultacja dietetyczna

Zawiera wywiad żywieniowy, ocenę dotychczasowego sposobu żywienia, wskazanie popełnianych błędów oraz propozycje zmian. Konsultacja uwzględnia stan zdrowotny pacjenta. Wskazane jest przedstawienie aktualnych badań lekarskich; podczas konsultacji przeprowadzana jest analiza składu ciał – określenie zawartości tkanki tłuszczowej, mięśniowe i wody w organizmie oraz BMI: